11 januari 2017

Mogelijkheden en onkostenvergoeding

Naast consulten en behandelingen zijn er ook Activiteiten waar u met uw dier of alleen aan kunt deelnemen.

HOE WERKT HET:
Aanvragen:
Een consult/behandeling/workshop/cursus aanvragen kan op de volgende manieren:
Via het Contactformulier, via mail (info@dima-mojela.nl) of via telefoonnummer 06.45897068.

Intake/Anamnese:
Voor een consult/behandeling heb ik een aantal gegevens van (u e/o) uw dier nodig. U krijgt deze vragen per mail toegezonden en zendt deze ingevuld z.s.m. doch minimaal 2 dagen voor het consult via de mail weer retour. !!Dima Mojela gebruikt deze informatie UITSLUITEND ten bate van het te tolken/behandelen dier. Gedeelde informatie en andere gegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij er sprake is van misstanden.
NB!: Wanneer niet tijdig medewerking wordt verleend aan een intake/anamnese zonder opgaaf van reden behoudt Dima Mojela zich het recht een afgesproken consult/behandeling terug te trekken. Betaling zal dan ook niet plaatsvinden, zie Algemene Voorwaarden!!

Mogelijkheden:
COMMUNICATIE:
* Telepathisch (dierentolk) consult met uw (overleden) dier(-en) bij u thuis, op afstand via een meeluister-consult of telefonisch/mail verslag achteraf.
ENERGETISCH:
* Behandeling voor uw dier bij u thuis, op afstand.
* Drie- of vijfvoudig behandeltraject voor uw dier waarvan i.i.g. éénmalig in aanwezigheid van het dier.
In te zetten wanneer tijdens een energetische behandeling e/o telepathisch consult informatie/problematiek naar voren komt welke niet in een enkelvoudige behandeling te behandelen is/blijkt te zijn. Hiervoor geldt een aangepaste onkostenberekening. Uitsluitend verslag per mail of per post mogelijk.
* Behandeling gecombineerd met telepathisch contact voor/met uw dier bij u thuis of op afstand.
* Combi behandeling Dier & Mens. Zie Energetische Dierentherapie
Soms is een enkelvoudige behandeling genoeg, soms is een meervoudig behandeltraject nodig waarvan i.i.g. éénmalig in aanwezigheid van dier en mens. Ook hiervoor geldt een aangepast onkostentarief.

Overige mogelijkheden:
* Edelstenenbehandeling voor jezelf of (in aangepaste vorm) je dier. Meer informatie hierover vindt U hier
* E.F.T.- Methode voor uw dier. In te zetten bij onzekerheid, stress, angst, paniek en frustratie. Op afstand inzetbaar.

* Meeluisterconsult: Bij een telepathisch consult op afstand heeft u, indien gewenst, de mogelijkheid aan de telefoon mee te luisteren. Ik bel u dan op een afgesproken tijdstip op, waarna ik contact zal leggen met het dier. De ervaring leert dat een dergelijk consult al gauw ruim een uur in beslag neemt.

Aanvullende informatie:
Bij consulten/behandelingen op afstand krijgt u een uitgebreid verslag achteraf per mail, ik reken hiervoor een hele kleine extra vergoeding (per post kan ook, dan worden print- en verzendkosten doorberekend). U kunt mij ook op afspraak bellen om telefonisch verslag van het consult te krijgen.
Bij aan-huis-sessies en bij meeluister-sessies alleen verslag op aanvraag, onder dezelfde voorwaarden als andere verslagen.

Alle consulten en behandelingen worden in overleg gepland zodat u ook bij consult/behandeling op afstand weet wanneer ik met uw dier(-en) bezig ben.

Tijd:
Een telepathisch contact met een dier neemt al gauw minimaal 45 minuten in beslag. Ook voor een enkele energetische behandeling voor een dier is een minimum van 45 minuten realistisch. Voor een combi-energetische behandeling Dier-Mens neem ik minimaal 60 minuten de tijd.

Onkostenvergoeding:
Dima Mojela is er voor iedereen. De liefde voor dieren en een diep gewortelde passie bij te dragen aan het welzijn van dieren (ontstaan door uiteindelijk te omarmen wat mij zo eigen is) hebben mij er toe gebracht dieren en eigenaren op deze manier te willen helpen. Daarom wil ik graag voor iedereen bereikbaar zijn en werk ik op basis van onkostenvergoeding.
Deze tekst heeft u inmiddels een aantal keer voorbij zien komen. Wat houdt dit in? Dat het om te beginnen NIET gratis is!

Onder onkosten wordt in deze verstaan een samengestelde vergoeding voor o.a:
* Studie, scholing, bijscholing, workshops en al hetgeen gerekend kan worden tot het ontwikkelen en verdiepen van kennis en vaardigheden m.b.t. het energetisch behandelen e/o tolken van dieren. En alle daartoe gemaakte kosten.
Ten einde het energetisch behandelen e/o tolken van dieren op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
* Benzinekosten, in geval van een aan-huis-consult.
* Degelijk en up to date werkmateriaal.
* Hygiënemaatregelen daar waar deze bevorderend zijn voor het verantwoord energetisch behandelen e/o tolken van dieren.

Neemt u voor een vrijblijvende onkosten berekening op maat contact op via het Contactformulier, via mail (info@dima-mojela.nl) of per telefoon (06.45897068).

error: zie Diclaimer!